Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Sosnowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Sosnowa 2 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/6
Wilkasy, ul. Sosnowa 3 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.