Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Poprzeczna 2 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/4
Wilkasy, ul. Poprzeczna 3 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/0
Wilkasy, ul. Poprzeczna 4 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/7
Wilkasy, ul. Poprzeczna 5 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.