Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Nadbrzeżna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 1 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 3 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/9
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 4 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/8
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 5 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/2
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 6 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 7 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/9
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 12 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/7
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 14 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/0
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 16 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/5
Wilkasy, ul. Nadbrzeżna 18 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.