Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Krótka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Krótka 1 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/6
Wilkasy, ul. Krótka 2 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3
Wilkasy, ul. Krótka 3 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/7
Wilkasy, ul. Krótka 4 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/6
Wilkasy, ul. Krótka 5 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/4
Wilkasy, ul. Krótka 6 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.