Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Dolna 2 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/9
Wilkasy, ul. Dolna 4 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/6
Wilkasy, ul. Dolna 6 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/8
Wilkasy, ul. Dolna 8 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3
Wilkasy, ul. Dolna 10 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.