Księgi wieczyste, Wilkasy, ul. Cisowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Wilkasy, ul. Cisowa 8 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/6
Wilkasy, ul. Cisowa 12 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/1
Wilkasy, ul. Cisowa 13 brak lokali OL1G/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.