Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Zdrojowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Zdrojowa 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Zdrojowa 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Zdrojowa 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Zdrojowa 19 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Zdrojowa 21 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Zdrojowa 23 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.