Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Szaszki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Szaszki 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Szaszki 3 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Szaszki 5 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Szaszki 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Szaszki 9 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Szaszki 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Szaszki 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Szaszki 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Szaszki 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.