Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Śląska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Śląska 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Śląska 1/2 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Śląska 1/3 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Śląska 1/4 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Śląska 1B brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Śląska 2 3 lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Śląska 2A 18 lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Śląska 2B 20 lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Śląska 2C 20 lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Śląska 3 4 lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Śląska 4 4 lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Śląska 5 4 lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Śląska 7 3 lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Śląska 9 3 lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Śląska 11 3 lokali KI1H/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.