Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Polna 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Polna 1A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Polna 3 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Polna 28 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Polna 37B brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Polna 46 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Polna 48 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Polna 50 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Polna 55 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Polna 58 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Polna 65 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Polna 71 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Polna 71A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Polna 77 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Polna 77K brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Polna 79 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Polna 81 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Polna 83 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Polna 87B brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Polna 93 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Polna 97 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.