Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Piesza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Piesza 4 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Piesza 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Piesza 9 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Piesza 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Piesza 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.