Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Pastwiska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Pastwiska 2 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Pastwiska 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Pastwiska 12 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Pastwiska 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Pastwiska 21 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Pastwiska 23 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Pastwiska 23A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Pastwiska 23C brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Pastwiska 23D brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Pastwiska 25 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Pastwiska 27 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Pastwiska 31 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Pastwiska 31C brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Pastwiska 38 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.