Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Morenowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Morenowa 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Morenowa 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Morenowa 8 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Morenowa 9 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Morenowa 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Morenowa 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Morenowa 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Morenowa 18A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Morenowa 20 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Morenowa 22 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Morenowa 23 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Morenowa 28 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.