Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Langiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Langiewicza 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Langiewicza 2 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Langiewicza 3 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 4 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Langiewicza 5 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Langiewicza 9 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Langiewicza 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Langiewicza 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 12 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Langiewicza 14 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 16 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Langiewicza 17 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 20 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Langiewicza 21 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Langiewicza 22 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Langiewicza 23 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 24 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Langiewicza 28 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Langiewicza 29 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Langiewicza 32 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 33 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 34 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 36 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 37 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 38 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Langiewicza 40 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Langiewicza 41 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Langiewicza 42 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 43 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Langiewicza 44 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 45 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 47 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Langiewicza 48 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 49 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 50 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 52 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 56 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 58 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Langiewicza 60 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Langiewicza 62 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 64 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 66 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Langiewicza 68 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Langiewicza 70 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 72 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Langiewicza 74 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Langiewicza 76 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Langiewicza 78 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Langiewicza 80 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.