Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Kasztanowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Kasztanowa 1 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Kasztanowa 3 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Kasztanowa 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Kasztanowa 11A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.