Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Kanałowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Kanałowa 5 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Kanałowa 5A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.