Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Jesienna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Jesienna 2 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Jesienna 4 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Jesienna 5 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Jesienna 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Jesienna 6A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Jesienna 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Jesienna 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Jesienna 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Jesienna 14 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Jesienna 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Jesienna 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Jesienna 19 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Jesienna 21 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Jesienna 29 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.