Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Graniczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Graniczna 3 65 lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Graniczna 5 101 lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Graniczna 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Graniczna 12 107 lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Graniczna 14 53 lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Graniczna 16 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.