Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Chopina

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Chopina 1 2 lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Chopina 2 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Chopina 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Chopina 9 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Chopina 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Chopina 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Chopina 12 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Chopina 14 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Chopina 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Chopina 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Chopina 20 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.