Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Bratkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Bratkowa 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bratkowa 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bratkowa 12 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bratkowa 14 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bratkowa 18 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.