Księgi wieczyste, Starachowice, ul. Bema

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Starachowice, ul. Bema 2C brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Bema 4A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 4B brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 6 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 6A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Bema 7 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 8 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 8A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Bema 9 2 lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 10 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 11 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Bema 12A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 13 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bema 15 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bema 16 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 17 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 19 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 21 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Bema 21A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 22 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Bema 23 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 26 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Bema 27 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 27A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 28 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Bema 28A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Bema 29 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 31 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 32 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Bema 33 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 34 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bema 35 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bema 35A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Bema 36 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 37 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 37A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/8
Starachowice, ul. Bema 37B brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 38 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 39 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/2
Starachowice, ul. Bema 40 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 41 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Bema 41A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/9
Starachowice, ul. Bema 43 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 45 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Bema 47 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/0
Starachowice, ul. Bema 48 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 49 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Bema 50 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Bema 51 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/6
Starachowice, ul. Bema 53 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 55 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/5
Starachowice, ul. Bema 61 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/1
Starachowice, ul. Bema 63 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/7
Starachowice, ul. Bema 65 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/4
Starachowice, ul. Bema 69A brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3
Starachowice, ul. Bema 71 brak lokali KI1H/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.