Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Zuchów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Zuchów 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Zuchów 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Zuchów 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Zuchów 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Zuchów 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Zuchów 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Zuchów 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.