Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Źródlana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Źródlana 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Źródlana 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Źródlana 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.