Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Wolności

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Wolności 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Wolności 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Wolności 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Wolności 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Wolności 10A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Wolności 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Wolności 11A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Wolności 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Wolności 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Wolności 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Wolności 19D brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Wolności 24 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Wolności 26C brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Wolności 27 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Wolności 28A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Wolności 29 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Wolności 40 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Wolności 44 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Wolności 48 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Wolności 50 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Wolności 58 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Wolności 60 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Wolności 62 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Wolności 64 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Wolności 66 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Wolności 72 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Wolności 74 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.