Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Sąsiedzka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Sąsiedzka 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Sąsiedzka 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Sąsiedzka 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.