Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Rodzinna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Rodzinna 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Rodzinna 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Rodzinna 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Rodzinna 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Rodzinna 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Rodzinna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.