Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Radzionkowska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 2A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 2D brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 2E brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 2G brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 13 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 15 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 22 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 24 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 24B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 25 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 25A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 27 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 28 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29C brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29D brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 29E brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 30 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 31 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 32 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 34 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 34A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 36 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 39 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 44 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 46 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 46A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 48 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 50 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 52 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 54 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Radzionkowska 60 1 lokali GL1T/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.