Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Przytulna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Przytulna 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Przytulna 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Przytulna 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Przytulna 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Przytulna 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Przytulna 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Przytulna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Przytulna 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Przytulna 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Przytulna 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Przytulna 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Przytulna 18 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.