Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Przyjaciół

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Przyjaciół 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Przyjaciół 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Przyjaciół 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Przyjaciół 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.