Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Plebiscytowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 4A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 4B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 5 3 lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 7 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 8 5 lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 16A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 18 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 25 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Plebiscytowa 26 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.