Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Ostrożnica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 2 2 lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 3 1 lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 9 5 lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Ostrożnica 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.