Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Młyńska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Młyńska 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Młyńska 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Młyńska 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Młyńska 13A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.