Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Miarki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Miarki 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Miarki 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Miarki 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Miarki 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Miarki 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Miarki 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Miarki 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Miarki 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Miarki 21 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.