Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Łączna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Łączna 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Łączna 2 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Łączna 3 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Łączna 4 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Łączna 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Łączna 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Łączna 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Łączna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Łączna 8A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Łączna 17 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Łączna 20 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Łączna 22 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Łączna 23 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.