Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Kościelna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Kościelna 5 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Kościelna 6 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Kościelna 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Kościelna 8A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Kościelna 14 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Kościelna 16 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Kościelna 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Kościelna 21 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Kościelna 22 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Kościelna 23 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Kościelna 24 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 27 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Kościelna 30 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Kościelna 31 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Kościelna 33A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Kościelna 33C brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Kościelna 35A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Kościelna 37 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Kościelna 37A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Kościelna 37D brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 39 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Kościelna 45 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Kościelna 46 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Kościelna 46A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 46B brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Kościelna 46C brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Kościelna 46D brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Kościelna 47 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Kościelna 48A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 49 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Kościelna 50 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Kościelna 55 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Kościelna 57 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Kościelna 58 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Kościelna 59 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Kościelna 59A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Kościelna 63A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.