Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Główna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Główna 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Główna 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Główna 8 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Główna 10 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Główna 11 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Główna 12 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Główna 18 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Główna 19 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Główna 25 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/6
Świerklaniec, ul. Główna 27 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 28 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Główna 28A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Główna 30 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Główna 32 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Główna 34 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Główna 35 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Główna 38 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Główna 46 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Główna 47 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Główna 49 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Główna 56 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Główna 62 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8
Świerklaniec, ul. Główna 63 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 64 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Główna 66 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Główna 70 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Główna 72 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Główna 75 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Główna 76 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/9
Świerklaniec, ul. Główna 77 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/3
Świerklaniec, ul. Główna 81 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 83 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/0
Świerklaniec, ul. Główna 87 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 88 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 90 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 91 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/7
Świerklaniec, ul. Główna 92 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Główna 95 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/5
Świerklaniec, ul. Główna 96 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/1
Świerklaniec, ul. Główna 103 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Główna 120A brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.