Księgi wieczyste, Świerklaniec, ul. Gawędy

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Świerklaniec, ul. Gawędy 1 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/2
Świerklaniec, ul. Gawędy 7 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/4
Świerklaniec, ul. Gawędy 9 brak lokali GL1T/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.