Księgi wieczyste, Panki, ul. Staszica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Panki, ul. Staszica 1 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/9
Panki, ul. Staszica 5 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/6
Panki, ul. Staszica 7 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/0
Panki, ul. Staszica 14 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/2
Panki, ul. Staszica 15 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/9
Panki, ul. Staszica 18 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/3
Panki, ul. Staszica 20 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/1
Panki, ul. Staszica 21 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/0
Panki, ul. Staszica 22 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/5
Panki, ul. Staszica 23 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/4
Panki, ul. Staszica 26 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/4
Panki, ul. Staszica 28 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/7
Panki, ul. Staszica 29 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/6
Panki, ul. Staszica 29A brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/7
Panki, ul. Staszica 29B brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/8
Panki, ul. Staszica 30 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.