Księgi wieczyste, Panki, ul. Słoneczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Panki, ul. Słoneczna 5 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/8
Panki, ul. Słoneczna 6 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/5
Panki, ul. Słoneczna 40C brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.