Księgi wieczyste, Panki, ul. Nadrzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Panki, ul. Nadrzeczna 1 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/6
Panki, ul. Nadrzeczna 2 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/2
Panki, ul. Nadrzeczna 3 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/0
Panki, ul. Nadrzeczna 4 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/7
Panki, ul. Nadrzeczna 4A brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/6
Panki, ul. Nadrzeczna 5 brak lokali CZ2C/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.