Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Zielona

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Zielona 1 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 2 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 7 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 8 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 11B brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Zielona 16 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Zielona 20 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Zielona 25 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Zielona 31 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 33 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Zielona 35 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Zielona 37 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Zielona 42 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Zielona 43 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Zielona 47 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 49 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Zielona 51 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 51A brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Zielona 57 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Zielona 61 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Zielona 62 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Zielona 72 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 74 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Zielona 75 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 79 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 79A brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Zielona 87 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 89 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Zielona 90 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Zielona 92 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Zielona 107 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/0
Koniecpol, ul. Zielona 118 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.