Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Słowik

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Słowik 1 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Słowik 2 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Słowik 4 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Słowik 5 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/0
Koniecpol, ul. Słowik 7 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Słowik 8 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Słowik 9 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Słowik 10 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Słowik 11 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Słowik 12 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Słowik 14 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Słowik 15 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Słowik 16 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Słowik 17 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Słowik 20 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.