Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Sienkiewicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 11 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 16 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 18 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 20 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/1
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 21 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 22 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 24 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 26 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 28 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/0
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 30 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 32 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 35 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/0
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 37 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 39 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Sienkiewicza 46 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.