Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Konopnickiej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Konopnickiej 2 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Konopnickiej 4 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/0
Koniecpol, ul. Konopnickiej 6 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Konopnickiej 7 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Konopnickiej 8 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Konopnickiej 10 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Konopnickiej 12 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Konopnickiej 14 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Konopnickiej 16 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.