Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Kilińskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Kilińskiego 1 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4
Koniecpol, ul. Kilińskiego 2 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Kilińskiego 5 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9
Koniecpol, ul. Kilińskiego 7 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 9 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 9A brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 13 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Kilińskiego 21 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Kilińskiego 23 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/5
Koniecpol, ul. Kilińskiego 27 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 28 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Kilińskiego 29 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Kilińskiego 30 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 31 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Kilińskiego 32 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Kilińskiego 33 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/3
Koniecpol, ul. Kilińskiego 35 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/6
Koniecpol, ul. Kilińskiego 36 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/7
Koniecpol, ul. Kilińskiego 37 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Kilińskiego 39 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.