Księgi wieczyste, Koniecpol, ul. Brzozowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Koniecpol, ul. Brzozowa 5 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/2
Koniecpol, ul. Brzozowa 6 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/8
Koniecpol, ul. Brzozowa 8 brak lokali CZ1M/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.