Księgi wieczyste, Dębowiec, ul. Łęgowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dębowiec, ul. Łęgowa 1 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Łęgowa 2 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Łęgowa 4 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Łęgowa 11 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Dębowiec, ul. Łęgowa 13 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Dębowiec, ul. Łęgowa 15 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Łęgowa 19 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Dębowiec, ul. Łęgowa 21 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Dębowiec, ul. Łęgowa 22 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Dębowiec, ul. Łęgowa 23 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Dębowiec, ul. Łęgowa 25 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Łęgowa 27 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Dębowiec, ul. Łęgowa 29 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Dębowiec, ul. Łęgowa 31 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/5
Dębowiec, ul. Łęgowa 37 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.