Księgi wieczyste, Dębowiec, ul. Herstówki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Dębowiec, ul. Herstówki 4 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 5 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Dębowiec, ul. Herstówki 7 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/2
Dębowiec, ul. Herstówki 9 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Herstówki 11 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Herstówki 13 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Herstówki 14 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Herstówki 15 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 16 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Herstówki 17 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 18 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Dębowiec, ul. Herstówki 19 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/8
Dębowiec, ul. Herstówki 19A brak lokali BB1C/xxxxxxxx/7
Dębowiec, ul. Herstówki 20 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Herstówki 21 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/4
Dębowiec, ul. Herstówki 22 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1
Dębowiec, ul. Herstówki 24 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Dębowiec, ul. Herstówki 25 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 26 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/0
Dębowiec, ul. Herstówki 29 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 31 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/3
Dębowiec, ul. Herstówki 33 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/6
Dębowiec, ul. Herstówki 35 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 37 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/9
Dębowiec, ul. Herstówki 38 brak lokali BB1C/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.