Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Zaułek

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Zaułek 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/4
Bestwina, ul. Zaułek 2 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Zaułek 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Zaułek 4 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/7
Bestwina, ul. Zaułek 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Zaułek 6 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Zaułek 8 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Zaułek 12 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/0
Bestwina, ul. Zaułek 14 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.