Księgi wieczyste, Bestwina, ul. Widokowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Bestwina, ul. Widokowa 1 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/1
Bestwina, ul. Widokowa 3 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5
Bestwina, ul. Widokowa 5 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/3
Bestwina, ul. Widokowa 7 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/8
Bestwina, ul. Widokowa 9 brak lokali KA1P/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.